Strona główna

Dostawcy

Ostatnio przeglądane

Ściernica płaska do precyzyjnego szlifowania stali wysokostopowych, do ostrzenia narzędzi skrawających typ 1 CRA (Andre)

Nowy produkt

44,18 zł
brutto

Więcej informacji

Cechy - korzyści

 • Ściernice płaskie ze spoiwem ceramicznym stanowią najliczniejszą grupę narzędzi ściernych uniwersalnych i specjalnych.
 • Służą zazwyczaj do precyzyjnego szlifowania różnych materiałów i ostrzenia narzędzi skrawających, w operacjach szlifowania płaszczyzn, wałków w kłach i bezkłowo, otworów, szlifowania profilowego i kształtowego, a także do prac warsztatowych i do obróbki zgrubnej.
 • Znaczenie CrA - Elektrokorund chromowy - Otrzymywany jest z tlenku glinu z dodatkiem tlenku chromu w ilości do kilku procent. Charakteryzuje się dużą twardością i wytrzymałością, większą od elektrokorundu szlachetnego. Stosowany do precyzyjnego szlifowania stali wysokostopowych, do ostrzenia narzędzi skrawających.

Oznaczenia produktu

 

ZASADY DOBORU CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ

Przedstawiony powyżej na rysunku "Sposób oznaczania ściernicy" umożliwiają projektowanie i produkcję narzędzi ściernych o wielu różnych charakterystykach. Z drugiej strony występująca w praktyce przemysłowej ogromna różnorodność odmian operacji szlifierskich oraz warunków ich realizacji i wymagań, stwarza zapotrzebowanie na różne narzędzia ścierne odpowiednio dostosowane parametrami. Warunkiem sukcesu jest właściwy dobór narzędzia ściernego tak, aby skutecznie realizowało postawione przed nim zadanie technologiczne.

Poniżej przedstawione zostaną reguły doboru charakterystyki technicznej ściernicy albo segmentu ściernego.

1. Materiał obrabiany. Gatunek i stan

Ma to znaczenie przy doborze:

Materiału ściernego

 • ogólnie do szlifowania stali i żeliwa ciągliwego stosowane są ścierniwa elektrokorundowe
 • do węglików spiekanych, materiałów ceramicznych, betonu, twardego, kruchego żeliwa itp. stosowane są węgliki krzemu

Numeru ziarna

 • do materiałów twardych i kruchych stosowane jest ziarno drobne
 • do materiałów miękkich i ciągliwych - ziarno grube

Stopnia twardości ściernicy

 • niskie stopnie twardości narzędzia do twardego materiału
 • wyższe stopnie twardości narzędzia do materiałów miękkich

2. Rodzaj i charakter operacji szlifierskiej

Ma to znaczenie przy doborze:

Numeru ziarna

 • grube ziarno do szybkiego usuwania dużych naddatków, dużych głębokości skrawania i wykończenia powierzchni o dużej chropowatości
 • drobne ziarno do dokładnego wykończenia powierzchni, o małej chropowatości

Spoiwa

 • szlifowanie precyzyjne spoiwa ceramiczne, ale i spoiwa żywiczne pozwalające na dokładne wykończenie powierzchni
 • szlifowanie zgrubne i przecinanie - wyłącznie spoiwa żywiczne oraz żywiczne wzmocnione mechanicznie. Przy niskich prędkościach roboczych do zgrubnego szlifowania stosuje się też spoiwa ceramiczne.

3. Wielkość powierzchni kontaktu ściernicy z materiałem obrabianym

Ma to znaczenie przy doborze:

Numeru ziarna

 • drobne ziarna dla niewielkich, wąskich powierzchni kontaktu
 • grube ziarna dla dużej powierzchni kontaktu

Stopnia twardości ściernicy

 • wyższy stopień twardości dla małych, wąskich powierzchni kontaktu i odwrotnie

4. Szlifowanie “na sucho” czy z chłodzeniem

Ma to znaczenie przy doborze:

Stopnia twardości ściernicy

 • przy szlifowaniu z użyciem chłodziwa jako regułę dopuszcza się użycie ściernic o stopień twardszych niż przy szlifowaniu na sucho.

5Stopień trudności operacji szlifowania

Ma to znaczenie przy doborze:

Materiału ściernego

 • w ciężkich warunkach obróbki zgrubnej (zdzierania) stosuje się elektrokorund zwykły 95A i elektrokorund cyrkonowy ZrA oraz węglik krzemu czarny 98C.
 • kruche, delikatne materiały ścierne: elektrokorundy szlachetny biały 99A, chromowy CrA, monokorund M i ich mieszaniny stosuje się do wykańczającego szlifowania twardych hartowanych stali wyższej jakości
 • ścierniwa pośrednie: elektrokorund półszlachetny 97A i mieszaniny stosuje się w operacjach szlifowania o przeciętnym stopniu trudności i do realizacji zadań specjalnych
 • węglik krzemu zielony 99C stosowany jest do szlifowania węglików spiekanych i materiałów ceramicznych.

6. Moc szlifierki

Ma to znaczenie przy doborze:

Stopnia twardości ściernicy

 • na szlifierkach o wyższej mocy stosuje się ściernice o wyższym stopniu twardości